Türkiye genelinde tüm tarımsal aktivitelere ait veri, bilgi, belge ve süreçlerin faaliyet türlerine göre gruplandığı, takibinin sağlandığı, tüm kurumsal yetkilendirme ve denetleme süreçlerinin yapılabildiği, ilgili tüm süreçlere ait veri envanterinin entegre bir şekilde takip edilebildiği bir bilgi sistemidir. Tarım Bilgi Sistemi sayesinde Türkiye’deki tarımsal faaliyetler merkezi bir sistemle buluşmakta ve tek elden yönetim imkanı kazanmaktadır.

Şirketimiz Tarımsal Bilgi Sistemi (TBS) altyapısına geçişini tamamlamıştır.

Tarımsal Bilgi Sistemi (TBS)