Longthrin 2,5 EC

 • ÜRÜN AKTİFİ

  25 g/l Deltamethrin
 • AMBALAJ

  0.25 Lt , 1 Lt
 • KATEGORİLER

  Bitki Koruma
 • ETİKETLER

  longthrin
 • BELGELER

  Tescil Belgesi

Açıklama

KULLANILDIĞI ZARARLI ORGANİZMALAR
Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu * PHI (gün)
Meyve Elma iç kurdu ( Cydia pomonella)

Elma ağkurdu (Hyponomeuta malinellus)

Testereli arılar (Hoplocampa spp. )

Yaprak galeri güveleri ( Stigmella spp., Phyllonorycter spp.)

Armut psillidi (Caccopysilla pyri)

Tomurcuk tırtılları(Spilonota ocellana, Hedya nubiferana, Recurvaria nanella)
15 ml / 100 L su

30 ml / 100 L su

30 ml / 100 L su

30 ml / 100 L su

50 ml / 100 L su

30 ml / 100 L su
3 gün
Bağ Dürmece (Sparganotis pilleriana)

Salkım güvesi (Lobesia botrana)

*Ege Bölgesinde kullanılması sakıncalıdır.
50 ml / 100 L su

30 ml / 100 L su
3 gün
Antep Fıstığı Antepfıstığı psillidi (Agonoscena targionii) 30 ml / 100 L su 3 gün
Sebze Beyaz Sinek( Bemisia Tabaci)

Yeşil kurt ( Heilcoverpa armigera)

Bozkurt ( Agrotis spp)

Piskokulu yeşil böcek (Mezara viridula)

Baklagil tohum böcekleri ( Bruchus spp.)

Yaprak bitleri ( Aphis spp.)

Yaprak pireleri ( Empoasca spp.)

Thripsler( Thrips spp.)
100 ml / da

50 ml / da

50 ml / da

50 ml / da

40 ml / da

50 ml/ da

50 ml/ da

50 ml / da
3 gün
Patates Patates Böceği ( Leptinotarsa decemlineata) 30 ml / da 3 gün
Mercimek Nohut Mercimek hortumlu böceği ( Sitona Crinitus)

Yeşil kurt ( Helicoverpa viriplace)
50 ml/ da

20 ml / da
3 gün
Mercimek Apion ( Apion Arrogans ) 50 ml/ da 3 gün
Mısır Koçan kurdu ( Sesamia nonagrioides) 50 ml/da (15 gün arayla 3 uygulama) 3 gün
Hububat Süne ( Eurygester spp)

Hortumlu böcek ( Pachytychius hordei)

Ekin Kambur böceği ( Zabrus tenebrioides)
30 ml/da ( 1-3 dönem Nimf 50 ml/da) ( 4-5 dönem Nimf ve yeni nesil ergin)

20 ml/da (Satıh ilaçlaması)
3 gün
Zeytin Zeytin Sineği ( Bactrocera oleae)

Zeytin Güvesi ( Prays oleae)

Zeytin Karakoşnili ( Saisetia oleae)
25 ml / 100 L su

30 ml / 100 L su

25 ml / 100 L su
3 gün
Ayçiçeği Çayır tırtılı ( Loxostege sticticalis)

Yeşil kurt ( Helicoverpa armigera)
25 ml/ da

75 ml/ da
3 gün
Fındık Kır Tırtılı ( Lymantria dispar) 30 ml / 100 L su 21 gün
Şeker Pancarı Pancar Piresi( Chatochnema spp.)

Bozkurt ( Agrotis spp.)

Kalkan Böceği (Cassida spp)

Yaprak böceği( Piesma maculata)

Yaprak Kurtları ( Spodoptera exiqua, Mamestra spp.. Plusia gamma)
25 ml / da

25 ml / da

25 ml / da

25-30 ml / da

25-30 ml / da
3 gün
Orman Ağaçları Çam kase böceği ( Thaumetopoea pityocampa)

Kır Tırtılı ( Lymantria dispar)
100 ml+5 L motorin / ha

100 ml+5 L motorin / ha
-

*PHI(gün): Son ilaçlama ile hasat arası süre